Konstsympaticum 2023– ett möte för konstföreningar runt Östersjön

Under Kristi Him-helgen gick ett kulturevent av stapeln i Norrtälje när de havsanknutna konstföreningarna från Finland, Åland och Sverige samlades för att diskutera gemensamma angelägenheter. Undertecknad medlem bjöds in för att se, höra och skriva. Mötet hölls på finlandssvenska, åländska och svenska. Det var roligt att höra vår gemensamma svenska på många olika vis, inte bara stockholmskan och rospiggens utan också de olika finlandssvenska (eget språk) och att de kunde låta olika sinsemellan som åländskans sjungande och de litet mer finskt betonade från Ekenäs på finska sydvästhörnet, från Kimmitoön strax intill och från Pargas längre norrut.

Med tanke på världsläget var det lätt hänt att få en kommentar från andra sidan Östersjön: ”Nu är vi med i Nato och det är bra det. Det skulle ha hänt för länge sedan. Morfar har nog snurrat i sin grav av glädje. För ryssen är sig lik sen flera hundra år.” och ” Vi på Kimmitoön blev lovade stadsprivilegier vi också för 400 år sedan men Kung Gustav hann inte med det och vi är fortfarande arga på det.” Jag satt bredvid en av konstnärerna som visade några porträtt – däribland av Kärijää med Cha cha cha. ”Barnen ser genast vem det är.”

Vi hängde ju ihop runt havet i flera hundra år. Sen kom ryssen. ”Och nu är vi självständiga och det är bra” sade en från finska sidan.

Konstföreningarna jämförde verksamheter under mötet. Man berättade om olika utställningar man haft och vilka man planerade. Man hade olika konstrundor på gång och planerade för målarläger dit alla föreningarnas medlemmar var välkomna. I år blir det på Kimmitoön. Aktiviteten var stor på olika håll och deltagarna fann många likheter.

Alla föreningarna har sina Facebooksidor som numera är platsen för löpande information. Försöker man bara få Facebook att gå utanför nationsgränserna så kan man bli uppdaterad. Man hade också hemsidor men det var ett omständligare arbete.

Kulturstation Refsnäs och Norrtälje konstförening deltog från Sverige. Norrtälje konstförening arrangerade detta Konstsympaticum efter att häromåret ha gått med i Våra Skärgårdars Konstgille där också Åbo och estniska Haapsalu ingår. Av de åtta föreningarna var det sex föreningar som deltog denna gång med femton personer.

Efter en kaffestund med introduktion på Berglings Boutique Hotel & Café fortsatte man med visning av offentlig konst runt ån. Man uppskattade hur prydligt det var runt i staden och särskild uppmärksamhet fick gatuskyltarna i blå och vit emalj. Sedan en välsmakande lunchsoppa på Berglings. Stämningen var god när jag lämnade dem. De skulle besöka olika konstnärer runtom i kommunen förutom att diskutera och planera. Och jag uppskattade kvaliteten i de arbeten jag fick se. Det finns anledning att fundera på en konstresa till sommarstäderna på finska sydvästhörnet via Åbo.

Kule Palmstierna, Norrtälje Konstförening.