Bonusvinnare april

April månads vinnare i Norrtälje Konstförenings bonuslotteri är Pia Rosén. Hon valde ett silversmycke av Ami Stål.

Ami är bosatt i Norrtälje och designar och tillverkar smycken sedan många år i egen ateljé.
Grattis Pia!