Styrelsen i NKF

Vid årsmötet valdes ordförande samt om- och nyval av ledamöter och suppleanter.

Styrelsen består av 

Ordförande 
Linda Bjernler

Ledamöter
Renée Davidsson
Ulla Edenmark
Harriet Wilde
Birgitta Rehnberg
Lisbeth Pokorny
Eva Rogeland

Suppleanter
Åke Nordberg
Ulf Svensson Frostner nyval